Landsrevisionen

Landsrevisionen er en uafhængig institution under Lagtinget. Landsrevisionen påser, at landsregnskabet er rigtigt, at regnskabs- og kontrolsystemer er betryggende, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, og at forvaltningen er sparsommelig og effektiv. Landsrevisionen bistår lagtingsrevisorerne i deres arbejde.

Alle beretninger m.m. er på færøsk, og disse kan hentes undir hovedmenupunktet "Frágreiðingar", samt undermenupunkter, på websiden her.

  • Den færøske revisionsordning kan læses her.

  • Lov om revison av landsregnskabet kan læses her.

  • Bemærkninger til loven kan læses her.